W maju zadbajmy o przydrożne kapliczki

Kapliczki, krzyże i figury przydrożne to ważny znak wiary pokoleń. Zapraszamy, by w maju szczególnie zadbać o te miejsca i odprawić przy nich wspólną modlitwę z lekturą fragmentu encykliki Laudato si’

W maju zadbajmy o przydrożne kapliczki!

Mijamy je prawie codziennie, ale tak bardzo wrosły w otaczający nas krajobraz, że może nawet ich nie zauważamy. Kapliczki, krzyże i figury przydrożne to ważny znak wiary pokoleń. Są symbolami wspólnotowej religijności i chrześcijańskiej troski o wartości moralne. Przypominają, że Bóg jest bliżej niż myślimy. Upamiętniają wiele wydarzeń z życia naszej społeczności, zarówno tragicznych, jak i radosnych, dziękczynnych.

Zapraszamy parafie i wspólnoty, by w maju szczególnie zadbać o te miejsca i odprawić przy nich wspólną modlitwę: Nabożeństwo majowe, Różaniec, Anioł Pański lub inną wspólnie wybraną oraz odczytać fragment encykliki Laudato si’. Zachęcamy również do wzięcia udziału w konkursie “Przydrożne kapliczki znakiem wiary pokoleń”.

Dołącz do nas

Jak zadbać o przydrożne miejsca modlitwy?

W jednej z najbardziej znanych pieśni maryjnych śpiewamy “Chwalcie łąki umajone…” – zachęcamy, by w tym duchu pielęgnować otoczenie kapliczek, krzyży i figur przydrożnych. Zadbajmy o piękno tych miejsc, ale również przyrodę wokół nich. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • nie kosić trawy wokół kapliczki, wystarczy ją przyciąć lub posiać łąkę kwietną (jeśli jest miejsce),
 • nie ozdabiać sztucznymi kwiatami. Lepiej zastąpić je kwiatami w rabatce lub w doniczce (świetnie nadają się do tego np. bratki), 
 • jeśli mamy czas i możliwość, można dodatkowo uprzątnąć, odnowić to miejsce poprzez odmalowanie, naprawianie niewielkich szkód powstałych z biegiem czasu.

Konkurs fotograficzny "Przydrożne kapliczki znakiem wiary pokoleń"

Dziękujemy! Twoje dane zostały przesłane.

Zrób zdjęcie kapliczki w trakcie spotkania modlitewnego i/lub z uwzględnieniem walorów krajobrazu i krótko opisz, dlaczego to miejsce jest ważne w Twojej społeczności. Zgłoszenia konkursowe są przyjmowane mailowo na adres: lsm.polska@livelaudatosi.org do niedzieli 4 czerwca 2023.

Zdjęcie

Materiały do pobrania


Materiały można wydrukować również we własnym zakresie

Tydzień Laudato si’ i konkurs fotograficzny

Poprzez modlitwę przy kapliczkach, krzyżach i figurach przydrożnych okazujemy szacunek tym, którzy przed nami dbali o te miejsca, ale również całemu dziełu Stworzenia. 21 – 28 maja 2023 obchodzimy ustanowiony przez papieża Franciszka Tydzień Laudato si’ – szczególny czas troski o nasz wspólny dom. Dajmy temu wyraz, dbając o nasz lokalny krajobraz, którego kapliczki, krzyże i figury przydrożne są ważnym elementem.

Zwieńczeniem starań niech będzie udział w konkursie fotograficznym “Przydrożne kapliczki znakiem wiary pokoleń” – wystarczy zrobić zdjęcie kapliczki w trakcie spotkania modlitewnego i/lub z uwzględnieniem walorów krajobrazu i krótko opisać, dlaczego to miejsce jest ważne w naszej społeczności. Zgłoszenia konkursowe są przyjmowane mailowo na adres: lsm.polska@livelaudatosi.org  do niedzieli 4 czerwca 2023.

Sposoby na zaangażowanie w akcję:

 1. Troska o piękno i przyrodę przydrożnych miejsc modlitwy –  uprzątnięcie najbliższego otoczenia, zamiast koszenia trawy wokół, jedynie jej przycięcie lub zasianie łąki kwietnej. Sztuczne kwiaty zastąpmy kwiatami w rabatce lub doniczkowymi. 
 2. Odprawienie modlitwy przy przydrożnej kapliczce – zapraszamy do odprawienia Nabożeństwa majowego, Różańca, modlitwy Anioł Pański lub innej, wybranej i przeczytania fragmentu encykliki Laudat si’.
 3. Udział w konkursie fotograficznym “Przydrożne kapliczki znakiem wiary pokoleń” – wystarczy zrobić zdjęcie kapliczki
  w trakcie spotkania modlitewnego lub/i z uwzględnieniem walorów krajobrazu i krótko opisać, dlaczego to miejsce jest ważne w naszej społeczności. Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową:
  lsm.polska@livelaudatosi.org do niedzieli
  4 czerwca 2023. 

Zapraszamy również do dołączenia do Zielonych Parafii, programu objętego patronatem Konferencji Episkopatu Polski, który łączy już 150 wspólnot parafialnych w całej Polsce troszczących się o środowisko. Działamy w duchu katolickiej ekologii integralnej, szukając rozwiązań dobrych dla człowieka i świata, który podarował nam Bóg.Dołącz do zielonych parafii

“Cały materialny wszechświat jest językiem miłości Boga, Jego bezgranicznej miłości względem nas. Gleba, woda, góry, wszystko jest wyrazem czułości Boga. Historia przyjaźni z Bogiem ma zawsze miejsce w przestrzeni geograficznej, która staje się znakiem bardzo osobistym, a każdy z nas zachowuje w pamięci miejsca, w których zaznał wiele dobra. Kto dorastał wśród gór lub jako dziecko siadał przy strumieniu, by się z niego napić, albo kto się bawił na placu w swojej dzielnicy, gdy powraca w te miejsca, czuje się wezwany do odzyskania swojej tożsamości.”

Papież Franciszek, Laudato si