O programie

“Trzeba pobudzać i popierać «nawrócenie ekologiczne»”

św. Jan Paweł II

Idea

Celem programu Zielnych Parafii jest wdrożenie praktycznych zmian w funkcjonowaniu parafii, dzięki którym będą one bardziej ekologiczne. Założenia programu opierają się na ekologii integralnej w duchu encykliki Laudato si’ papieża Franciszka, skierowanej do “wszystkich ludzi dobrej woli”. Ojciec Święty wskazuje na głęboki i palący kryzys ekologiczno-społeczny i apeluje o wzięcie odpowiedzialności za świat, który współtworzymy. 

Dlaczego parafie

Jako chrześcijanie jesteśmy w sposób szczególny wezwani, by chronić nasz wspólny dom – Ziemię. Chcemy realizować ten apel najbliżej domu, w naszych parafiach. Parafia jest wyjątkową wspólnotą, centrum duchowej i społecznej integracji i aktywności, odwiedzanym każdego tygodnia przez kilka, a nawet kilkanaście tysięcy osób.

Włączając się w program Zielonych parafii, dokładasz swoją “cegiełkę” do dzieła ochrony stworzenia i dajesz przykład parafianom, sąsiadom i większym społecznościom.  Zazieleniając z nami swoją parafię pokazujesz, że zmiana jest możliwa.

Działania

Chcemy odpowiedzieć na apel Ojca Świętego i jako chrześcijanie wysłać światu silny sygnał naszego realnego zaangażowania. Dlatego program “Zielonych parafii” zakłada konkretne działania, przekładające się na ograniczenie zużycia energii, redukcję emisji gazów cieplarnianych, poprawę jakości powietrza czy optymalizację gospodarowania wodą. 

Przykładowe działania, które możesz przeprowadzić w ramach programu Zielone parafie przy wsparciu Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska to:

 • zamieszczenie informacji przypominających o konieczności oszczędzania wody, wyłączania światła etc

 • umieszczenie pojemników do sortowania śmieci oraz na odpady specjalne, takie jak baterie itp.

 • instalacja zbiornika na deszczówkę

 • wymiana żarówek w pomieszczeniach na energooszczędne

 • zamontowanie stojaka na rowery

 • zachęcanie wiernych do wspólnych przejazdów sąsiedzkich do kościoła, wybierania komunikacji miejskiej lub przesiadania się na rower, a także akcja informacyjna nt. emisji zanieczyszczeń z transportu

 • zorganizowanie warsztatów Laudato si’ dla wiernych i grup parafialnych

 • instalacja urządzeń monitorujących powietrza na terenie kościoła

 • wymiana pieca w parafii

 • przeprowadzenie audytu energetycznego parafii z pomocą eksperta

 • inwestycja w odnawialne źródła energii/ panele słoneczne

 • budowa oczka wodnego

 • organizacja parafialnego punktu pomocy ułatwiające przystąpienie do programu wymiany pieców i fotowoltaiki

 • założenie ogrodu parafialnego / uli

 • zachęta do rozszerzenia postu piątkowego o dodatkowe dni, np. środę

Twoje własne pomysły…

Jesteśmy po to, aby Cię wspierać i towarzyszyć Ci w działaniach na rzecz Twojej parafii. Wypełnij formularz rejestracyjny, a my odezwiemy się do Ciebie i wspólnie ustalimy plan działań. Dysponujemy materiałami, które pomogą Ci zrobić pierwszy krok – przedstawić inicjatywę proboszczowi i uzyskać jego zgodę na dołączenie parafii do programu.

Prosimy o zastanowienie, które z wyżej wymienionych działań są możliwe do wprowadzenia w Twojej parafii oraz czy są jakieś osoby – ze wspólnot, duszpasterstw, Kół Żywego Różańca, zespołu Caritas – które mogą Ci pomóc w wybranych aktywnościach.

Będziemy Twoim wsparciem na każdym etapie realizacji Twojego działania, więc nie wahaj się i dołącz do nas! 🙂